Aurum Easy pikaperintäpalvelun palvelukuvaus

1. Toimeksiantojen antaminen

Laskutus- ja perintätoimeksianto voidaan antaa täyttämällä kaikki vaaditut tiedot toimeksiantolomakkeeseen tästä. Täyttäkää kaikki saman velallisen saatavat lomakkeelle allekkain, jos haluatte ne perittävän yhdellä laskulla. Kun täytätte jokaisen velan omalla toimeksiannolla, lähetämme kustakin saatavasta erillisen laskun mahdollisine perintä- ja korkokuluineen. Voitte myös faksata toimeksiannon meille 010-286 6109, lähettää sen sähköpostitse info@aurumcontactor.fi tai postita toimeksianto meille osoitteeseen

Oy Aurum Contactor Ltd
PL 155
33201 TAMPERE

Kun laskutus- ja/tai perintätoimeksiantonne on tallentunut järjestelmäämme saatte toimeksiannon vastaanottamisesta ilmoituksen sähköpostiinne, jossa ilmoitamme aloittavamme toimenpiteet kahden seuraavan arkipäivän sisällä antamaanne laskutus- ja/tai perintätoimeksiantoon.

Huomioittehan, että laskutusvaiheessa saatavan tulee olla riidaton kotimaan saatava ja perintävaiheessa maksettavaksi erääntynyt riidaton kotimaan saatava.

Toimeksiantaja vastaa aina toimeksiannon yhteystietojen ja saatavan oikeellisuudesta.

Ennen toimeksiannon jättämistä olette tutustuneet ja hyväksyneet voimassa olevat sopimusehdot ja hinnaston, jonka mukaan laskutamme teitä toimeksiannon jättämisen jälkeen.


2. Laskupalvelu

Laskupalvelu aktivoituu, kun toimeksianto on hyväksytysti tallentunut järjestelmäämme. Lähetämme velalliselle laskun toimeksiantolomakkeelle täyttämäänne osoitteeseen. Veloitamme laskun lähetyksestä hinnaston mukaan. Huom! Saat laskun toimeksiannosta antamaasi sähköpostiosoitteeseen - et siis kirjeenä.

Mikäli velallinen ei maksa lähetettyä laskua eräpäivään mennessä, siirrämme saatavan automaattisesti vapaaehtoiseen perintään. Siitä ei tarvitse tehdä uutta toimeksiantoa. Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Aurum Contactorille, jos toimeksianto peruutetaan tai se on aiheeton.


3. Huomautuspalvelu

Huomautuspalvelu aktivoituu, kun toimeksianto on hyväksytysti tallentunut järjestelmäämme. Lähetämme joko kirje- tai sähköpostihuomautuksen antamaanne velallisen osoitteseen.

Mikäli maksuhuomautusta ei makseta eräpäivään mennessä, siirrämme saatavan automaattisesti vapaaehtoiseen perintään. Siitä ei tarvitse tehdä uutta toimeksiantoa.


4. Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoinen perintä sisältää:

 • 4.1. Kirjeperintä
  Aloitamme perinnän viivytyksettä lähettämällä hyvän perintätavan mukaisen maksuvaatimuksen antamaanne osoitteeseen. Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lakia saatavien perinnästä.
 • 4.2. Puhelinperintä
  Käytämme myös puhelinperintää, joka on tehokas tapa aktivoida velallinen maksamaan tai tekemään pitävän maksusuunnitelman avoinna olevaan saatavaan. Puhelinperintä on osa vapaaehtoista perintää ja toimeksiantajalle ilmaista.
 • 4.3. Trattaperintä
  Trattaperintää käytämme tarvittaessa yrityssaatavien perinnässä, jos velallinen on suomalainen kaupparekisteriin merkitty yritys tai elinkeinonharjoittaja taikka yhdistys- tai säätiörekisteriin merkitty oikeushenkilö. Toteutamme trattaperintää Suomen Asiakastieto Oy:n avulla.
 • 4.4. Asiakaspalvelu
  Vapaaehtoisen perinnän aikana asiakaspalvelumme vastaa velallisen yhteydenottoihin puhelimitse ja/tai sähköpostitse. Poikkeuksena alkuperäiseen laskuun kohdistuvat kyselyt, joihin toimeksiantaja on velvoitettu vastaamaan itse.

5. Saatavan riitauttaminen

Mikäli velallinen riitauttaa saatavan, sovimme erikseen jatkotoimenpiteistä ja niistä tehdään aina erillinen sopimus.


6. Toimenpidesuositus

Ellei vapaaehtoinen perintä tuota tulosta, suosittelemme oikeudellisen perinnän aloittamista tai saatavan kirjaamista luottotappioksi. Lähetämme toimenpidesuosituksen antamaanne sähköpostiin ja toimimme antamienne ohjeiden mukaisesti.


7. Oikeudellinen perintä

Oikeudellisessa perinnässä laadimme suppean haastehakemuksen, toimitamme sen velallisen käräjäoikeuteen ja haemme käräjäoikeuden vahvistamaa yksipuolista tuomiota. Tarvittaessa ja niin sovittaessa siirrämme myös saatavan ulosottoon pakkotäytäntöönpanoa varten. Sen jälkeen valvomme saatavan perintää sekä huolehdimme yhteydenpidosta ulosottoviranomaisen kanssa.


8. Tilitykset

Tilitämme perinnästä kertyneet varat toimeksiantajalle ilman aiheetonta viivästystä ja lähetämme tilitysraportit antamaanne sähköpostiosoitteeseen.


9. Raportointi

 • 9.1. Toimeksiannon vastaanottoilmoitus (kts. kohta 1. Toimeksiannon antaminen)
 • 9.2. Toimenpidesuositus (kts. kohta 6. Toimenpidesuositus)
 • 9.3. Tilitysraportti (kts. kohta 8. Tilitykset)

Mikäli toimeksiannon jättämisessä on ongelmia, olkaa hyvä ja lähettäkää sähköpostia osoitteeseen info@aurumcontactor.fi. Otamme teihin pikimmiten yhteyttä.

Jos laskuja ja/tai perittäviä on isompi määrä ja haluatte automatisoida/sähköistää palvelun isompiin määriin, ottakaa ihmeessä yhteyttä myyntitiimiimme! Joko soittamalla
010 286 6100 tai lähettämällä sähköpostia myynti@aurumcontactor.fi.